5 ขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูล “อิเล็กทรอนิกส์” มีอะไรบ้าง?

เมื่อเข้าสู่ยุคอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 1940 จนถึงปัจจุบันวิธีการบันทึกข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ก็แตกต่างไปจากเดิม จากการที่ต้องใช้มนุษย์ในการส่งข้อมูลก็กลายเป็นการพึ่งพาระบบการทำงานของอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เราตามทันการใช้งานของระบบอิเล็กทรอนิกส์มาดูกันหน่อยว่า 5 ขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ มีอะไรบ้าง

ขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูล “อิเล็กทรอนิกส์”

1. Data storage device – ขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการจัดเก็บข้อมูลต้องมีอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลเสียก่อน อุปกรณ์ที่เราพูดถึงนี้ก็คือก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ในสมัยแรกจะใช้เป็นเทปเจาะรู ต่อมามีกาหลอดรังสีแคโทดในการจัดเก็บข้อมูลก่อนที่จะมีฟลอปปี้ดิสก์ แผ่นดิสก์ ทัมป์ไดร์ฟ และล่าสุดคือการบันทึกข้อมูลลงบน cloud ที่มีพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลที่ใหมญ่ที่สุดในปัจจุบัน

อิเล็กทรอนิกส์

2. Database management system – ขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเริ่มมีการจัดเก็บข้อมูลใส่อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแล้วการจัดการและจัดเก็บให้เรียบร้อยก็เป็นสิ่งสำคัญทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Database management system หรือฐานข้อมูลขึ้นมาใหม่ ระบบที่มีการใช้ในยุคแรกเรียกว่า IMS ที่ใช้งานอย่างยาวนานกว่าสี่สิบปี เป็นการจำแนกฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากในสมัยนั้นก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นฐานข้อมูลแบบ XML  

3. Structured Query Language – ขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จากที่มีอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล ฐานข้อมูลที่ใช้จำแนกข้อมูล ต่อไปคือการสืบค้นข้อมูลเหล่านั้น ข้อมูลที่เราใส่ลงไปจะจะแปลงสภาพเป็นตัวเลขและอยู่อย่างนั้นจนเราต้องการที่จะค้นหาข้อมูลและอ่านไฟล์เหล่านั้น ระบบจะแปลงข้อมูลเหล่านั้นกลับคืนมาเป็นภาษาของเราเสียก่อนที่จะส่งข้อมูลมาถึงเราได้นั่นเอง ดังนั้นการแปลงภาษาในการระหว่างการสืบค้นข้อมูลจึงมีความสำคัญมาก 

อิเล็กทรอนิกส์

4. Sending Data – ขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือการส่งและรับข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งการริเริ่มที่จะให้มีการรับส่งข้อมูลเริ่มครั้งแรกราวปี 2000 ซึ่งเป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตเริ่มจะมีอิทธิพลในวงการเทคโนโลยีมากขึ้นแล้วนั่นเอง โดยการสื่อสารแบ่งออกเป็นสองแบบ คือการสื่อสารที่ข้อมูลถูกส่งลงไปที่ปลายทางอย่างเดียวเลยกับการส่งข้อมูลที่แยกออกเป็นสองสายคือส่งไปที่ต้นและส่งไปที่ปลายทาง ทั้งนี้ในการที่ข้อมูลจะถูกส่งออกไปในต้องใช้การเขียนข้อมูลที่มากกว่าเข้าไปเพื่อให้ผู้รับได้รับสารที่ครบถ้วน ถือเป็นอีกหนึ่งความยากในการเขียนโปรแกรมเลยล่ะ 

5. Data Operation – ขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลและความต้องการในการส่งถ่ายข้อมูลมีมากขึ้นสามเท่าในทุก ๆ สองปี ทำให้ต้องมีการจัดการข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งานทั่วโลก ดังนั้นจะสังเกตได้ว่าระบบคอมพิวเตอร์จะมีการอัพเดตอยู่บ่อยครั้ง

หากคุณไม่อยากพลาดข่าวคอมพิวเตอร์ และ“ไอโฟน 12” ที่กลับมามีปัญหาหน้าจอพังอีกครั้งหนึ่งถึงการสัมผัสหน้าจอไม่ติด อย่าลืมติดตามกันได้ที่ mambodocman.com