Big data ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ฐานข้อมูลสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี

ด้วยความที่ตอนนี้โลกของเรามีพัฒนาด้านเทคโนโลยีทำให้เกิดชุดข้อมูลที่มีความยิ่งใหญ่มหาศาลเกินกว่าที่โปรแกรมธรรมดา ๆ ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้อย่าง Excel จะประเมินผลได้ ทั้งยังมีขนาดใหญ่เสียจนบุคคลธรรมดาที่ไม่มีโปรแกรมเฉพาะไม่สามารถครอบครองข้อมูลเหล่านี้ได้ ข้อมูลที่เราพูดถึงอยู่ตอนนี้คือ Big data ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ฐานข้อมูลสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี

Big data คืออะไร และสำคัญอย่างไร

Big dataชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ฐานข้อมูลสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี คือชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่เกิดจากการเก็บรวบรวมไว้ในโปรแกรมเฉพาะที่รองรับข้อมูลที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างตลอดเวลาได้ ทั้งนี้สิ่งที่จะเรียกว่า Big data ได้จะต้องประกอบไปด้วย 3 สิ่งด้วยกันนั่นคือ ปริมาณ ความหลากหลาย และการเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง

Big data

เมื่อข้อมูลที่มีอยู่อยู่ภายใต้เงื่อนไขทั้งสามนี้เราจะรวมเรียกว่า Big data แน่นอนว่าชุดข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถมีหน่วยวัดใด ๆ มาวัดได้ เพราะมีการพัฒนาและเพิ่มของข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเราไม่สามารถระบุได้ด้วยว่าข้อมูลจะเพิ่มขึ้นถึงขนาดไหนและเพิ่มขึ้นมากน้อยอย่างไร โดยปกติแล้วผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลเหล่านี้และสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ได้จะเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ๆที่ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตเช่น Facebook, Netflix และ Spotify เป็นต้น

ซึ่งทั้งสามแอพพลิเคชั่นจากบริษัทยักษ์ใหญ่จะใช้Big dataเพื่อเข้าถึงข้อมูลของผู้ที่ใช้งานอยู่ว่ามีความต้องการอยากเข้าถึงสินค้าหรือบริการใดเป็นพิเศษ โดยวิเคราะห์ข้อมูลผ่านสิ่งที่เรียกว่า Hadoop ซึ่งผลลัพธ์คือทางแอพลิเคชั่นสามารถยิงตัวอย่างของสินค้าหรือบริการที่ตรงใจกับผู้ใช่บริการมากที่สุด เช่น Netflix จะโฆษณาหนังและซีรีส์ที่มีความเกี่ยวข้องหรือคล้ายกับที่ผู้ใช้งานเคยดูเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูหนังที่ตัวเองชอบได้ง่ายขึ้น

Big data

ทาง Spotify ก็จะขึ้นเพลงที่มีความคล้ายคลึงกับเพลงที่ผู้ใช้งานเคยฟัง ไม่ว่าจะเป็นเพราะจากนักร้องคนเดียวกัน หรือเพลงที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่นเพลง Pop ที่กำลังติดชาร์ตอยู่ในขณะนี้เป็นต้น ในส่วนของเฟสบุ๊คจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อเข้าถึงตัวกลุ่มลูกค้าในการโฆษณาสินค้าที่มีความใกล้เคียงกับความชอบของผู้ใช้งานเฟสบุ๊คมากที่สุดนั่นเอง ทำให้ผู้ใช้งานทั่วไปรู้สึกว่าตัวเองถูกแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ฟังอยู่อย่างไรอย่างนั้นเลยล่ะ 

Big dataชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ฐานข้อมูลสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี เป็นชื่อเรียกของชุดข้อมูลแบบใหม่ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะนับได้แต่ก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อบริษัทใหญ่ ๆ เพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างตรงจุดด้วยนั่นเอง 

หากคุณไม่อยากพลาดข่าวคอมพิวเตอร์ และการใช้แอพคู่ หรือแอพพลิเคชั่นสองจอใน “เซอร์เฟสดูโอ้” อย่าลืมติดตามกันได้ที่ mambodocman.com