สหภาพยุโรปประกาศใช้กฎหมายใหม่สำหรับควบคุม การให้บริการทางดิจิทัล

สหภาพยุโรปประกาศใช้ Digital Services and Digital Markets Acts ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่สำหรับควบคุม การให้บริการทางดิจิทัล และถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบ 20 ปี โดยเฉพาะจะเน้นไปในเรื่องของการแข่งขันทางการตลาด และการสร้างแพลตฟอร์มที่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ผู้ใช้งานแสดงผ่านแพลตฟอร์มของแต่ละบริษัท นอกจากนี้สหภาพยุโรปจะกำหนดค่าปรับกรณีที่บริษัทผู้พัฒนาแพลตฟอร์มไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดใหม่ดังกล่าว ทั้งนี้กฎหมายใหม่สำหรับควบคุมการให้บริการทางดิจิทัลฉบับนี้ ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการการแข่งขันทางการตลาดของสหภาพยุโรป พร้อมทั้งยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจและการเมืองของบริษัทผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบางบริษัทไม่ควรมีอำนาจในการกำหนดอนาคตของประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรป

การให้บริการทางดิจิทัล

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบ 20 ปี ในเรื่องของการควบคุม การให้บริการทางดิจิทัล

นับจากปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน แพลตฟอร์มการสื่อสารทางออนไลน์อย่าง Facebook Instagram Twitter YouTube หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ เป็นการสื่อสารที่นิยมใช้กันมากขึ้น สามารถใช้สื่อออนไลน์แสดงเนื้อหาได้อย่างอิสระโดยปราศจาการควบคุม รวมทั้งผู้พัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆ สามารถกำหนดนโยบายควบคุมการใช้งาน ที่บางครั้งเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ใช้งาน หรือผู้พัฒนาแพลตฟอร์มด้วยกัน

ดังนั้นการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการให้บริการทางดิจิทัลจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมากที่สุด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทผู้พัฒนาแพลตฟอร์มทั้งหลายที่มีอยู่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนหน่วยงานของสหภาพยุโรปจะต้องมีเครื่องสำหรับตรวจสอบการดำเนินงานทั้งหมดให้เป็นไปตามกฎหมายทั้งออนไลน์และออฟไลน์

การให้บริการทางดิจิทัล

นอกจากนี้แล้วกฎหมายควบคุมการให้บริการทางดิจิทัลของสหภาพยุโรปฉบับใหม่นี้ ยังจะเป็นการป้องกันการผูกขาดทางการตลาดจากแพลตฟอร์มขนาดใหญ่อย่าง Facebook และ Google ที่มีแนวโน้มในการกำหนดนโยบายต่างๆ ของ เพื่อลดโอกาสการแข่งขันทางการตลาดบนออนไลน์กับกลุ่มธุรกิจรายย่อย อีกทั้งกฎหมายฉบับนี้ยังได้ออกมาสำหรับปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่อยู่ในสหภาพยุโรปทั้งหมด

เนื่องจากบางครั้งแพลตฟอร์มทางอินเตอร์จะขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ก่อนที่จะใช้ฟังก์ชั่นบางอย่างภายในแพลตฟอร์มแต่ละราย ซึ่งอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานได้ ทั้งนี้คณะกรรมาธิการของสหภาพยุโรปคาดหวังว่าการออกกฎหมายควบคุมการให้บริการทางดิจิทัลจะเป็นเรื่องสมเหตุสมผลทั้งต่อผู้ใช้งานและผู้พัฒนาแพลตฟอร์มออน์ไลน์รายใหญ่อย่าง Google Facebook Instagram YouTube และ Twitter

หากคุณไม่อยากพลาดข่าวคอมพิวเตอร์ และApple เตรียมจะรับซ่อม “IPHONE 11” ที่มีปัญหาไม่สามารถสัมผัสหน้าจอได้ อย่าลืมติดตามกันได้ที่ mambodocman.com