รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ที่มาช่วยเรื่องของมลพิษทางอากาศ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สุขภาพของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน  ดังนั้นจึงมีจุดเปลี่ยน  ที่จะให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้น  ด้วยนวัตกรรม รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ที่ให้ทั้งความประหยัด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ดีอย่างไร

ในช่วงปัจจุบันราคาน้ำมันของรถยนต์ ปี 2020 นี้ มีทั้งขึ้น มีทั้งลง อีกทั้งยังมีมลพิษทางอากาศในสิ่งแวดล้อม มากมายในแต่ละวัน  จึงเป็นเหตุให้หลาย ๆ ประเทศพยายามคิดค้น หรือพยายามหาวิธีลดมลพิษที่ได้กระจายไปทั่วโลกนี้ให้หายไปหรือลดน้อยถอยลง ซึ่งวิธีนั้นก็คือการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่มาพร้อมกับความประหยัด ความสะอาด  และไร้มลพิษทางอากาศด้วยอีกต่างหาก

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า

นอกจากผู้ผลิตและผู้คิดค้น ด้านเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแล้ว  ผู้ผลิตหลาย ๆ ประเทศยังได้ สร้างปั๊มไฟฟ้าเพื่อตอบโจทย์และรองรับกับผู้ที่ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะ ในประเทศไทยนั้น ในปัจจุบันปี 2020 ได้มีผู้เป็นเจ้าของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นจึงได้มีการสร้าง ปตท. ที่มีปั๊มชาร์จไฟฟ้าเฉพาะอยู่เพียง 24 แห่งเท่านั้น และในอนาคตหน้า มีการวางแผนว่า จะสร้างเพิ่มขึ้นอีกเรื่อย ๆ ตามความต้องการของตลาด

ปั๊มชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ในปัจจุบันจะเป็นแบบมี 2 หัวจ่าย คือเป็นแบบ Quick Charge  ซึ่งใช้เวลาในการชาร์จ ประมาณ 30 – 40 นาที จะชาร์จได้ประมาณ 80% ของความประจุไฟฟ้าทั้งหมด และการชาร์จแบบ Normal Charge ซึ่งใช้เวลาในการชาร์จ ประมาณ 8 ชั่วโมง ซึ่งเป็นรูปแบบการชาร์จเต็มประจุไฟฟ้า 100% 

ปั๊มเติมพลังงาน

ดังนั้นรถยนต์พลังงานไฟฟ้านั้น ถือว่าเป็น นวัตกรรมยุคใหม่ ในรูปแบบเทคโนโลยีไฟฟ้า ที่เป็นมิตรต่อ ระบบนิเวศ และ สิ่งแวดล้อม พร้อมกับไม่สร้าง สะสารที่เป็นตัวก่อมะเร็งปอดอีกด้วย  นับว่าเป็นผลิตผลที่ให้ประโยชน์ที่ดี ต่อมนุษยชาติมาก ๆ  อีกทั้งภายในอนาคตหน้านี้  เชื่อว่า ทางผู้พัฒนา ผู้ผลิต และนักวิทยาศาสตร์ ที่คิดค้น นวัตกรรมใหม่ ๆ แห่งโลกอนาคต นั้น ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ดีต่อสิ่งแวดล้อม และ มนุษย์อย่างแน่นอน

หากคุณไม่อยากพลาดข่าวคอมพิวเตอร์ และการเชื่อมต่อภายในบ้านที่ทำงานด้วยระบบ IoT ที่กำลังมาแรงและไม่ควรพลาด อย่าลืมติดตามกันได้ที่ mambodocman.com