“โดรน” อุปกรณ์ที่ช่วยพ่นยารักษาต้นมะพร้าวได้อย่างทั่วถึง

ข่าวดีล่าสุด มีนักวิจัยไทยที่เข้าใจปัญหาดีจนช่วยกันพัฒนาอุปกรณ์สำหรับการพ่นยาใส่ยอดมะพร้าวขึ้นมาได้ ต้องให้เครดิตผลงานชิ้นนี้แก่ รศ.ดร. เกรียงไกร  แซมสีม่วง และ นายวีรยุทธ  พรหมจันทร์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ที่คิดค้นและออกแบบเครื่องมือสำหรับพ่นน้ำยาใส่ยอดมะพร้าว โดยใช้งานร่วมกับ “โดรน” หรือ อากาศยานที่ถูกควบคุมโดยผู้ควบคุมที่อยู่ภายนอกอากาศยาน    

“โดรน” อุปกรณ์ที่ช่วยพ่นยารักษาต้นมะพร้าว

แต่ไหนแต่ไรมาความยากลำบากของชาวสวนมะพร้าวก็คือ การรับมือกับศัตรูพืชที่เข้าไปกัดกินใบและยอดมะพร้าว ซึ่งมีทั้งหนอน แมลง และตัวด้วง ทำให้ใบของมะพร้าวเหี่ยว หรือไม่ก็มีลักษณะใบแหว่งเป็นรูปพัด จนทำให้มะพร้าวต้องยืนต้นตายในลักษณะมะพร้าวยอดด้วน สาเหตุก็เพราะความสูงของต้นมะพร้าวนั่นเองที่เป็นอุปสรรคทำให้เจ้าของสวนดูแลได้ไม่ทั่วถึง  

โดรน

อุปกรณ์หลักที่ใช้ก็คือ โดรนพ่นยา ชนิด 8 ใบพัด ซึ่งมีระดับเพดานบินสูงสุดถึง 30 เมตร และบรรทุกน้ำยาสำหรับการฉีดพ่นยอดมะพร้าวได้ครั้งละ 5 ลิตร และยังมีกล้อง IP Camera ที่ใช้ตรวจดูตำแหน่ง และการกัดเจาะของตัวด้วงบนยอดมะพร้าว รวมทั้งยังบันทึกภาพการฉีดพ่น เพื่อที่จะส่งสัญญาณภาพไปยังโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ก็คือ หัวฉีดพ่นน้ำยา 

ส่วนชุดเครื่องมือพ่นยาหรือที่เรียกว่า “แขนกลพ่นน้ำยา” ที่ติดตั้งกับโดรนนั้นประกอบด้วยตัวโครงที่ทำจากอะลูมิเนียม และชุดแขนกลที่ติดตั้งเพื่อใช้งานร่วมกับโดรน โดยมีระบบการทำงานที่ออกแบบมาให้ควบคุมทิศทิศทางการเคลื่อนที่ของโดรนพร้อมกับสั่งการพ่นน้ำยา ในขณะที่ควบคุมแขนกลพ่นน้ำยาเมื่อโดรนบินขึ้น บินลงจอด หรือลอยตัวอยู่กับที่

โดรน

อุปกรณ์ชุดนี้ ถูกออกแบบมาด้วยระบบการทำงานที่ไม่ซับซ้อน ใช้งานง่าย โดยเลือกใช้วัสดุที่วางขายทั่วไปในท้องตลาด ซึ่งราคาไม่แพงและใช้งานได้จริง เมื่อต้องการใช้งาน ชาวสวนจะต้องควบคุมโดรนให้บินไปยังต้นมะพร้าวที่ส่วนยอดถูกแมลงหรือด้วงกัดกิน แล้วใช้กล้อง IP Camera เพื่อตรวจสอบดูทางโทรศัพท์มือถือ ถ้าพบจุดที่มีการเจาะกัดกินของตัวด้วง ก็สามารถใช้รีโมทคอนโทรลที่ภาคพื้นดินสั่งงานให้พ่นน้ำยาได้ทันที 

อย่างไรก็ตาม ประเด็นหนึ่งที่สำคัญและชาวสวนมะพร้าวพึงระวังก็คือ การเลือกใช้น้ำยากำจัดศัตรูพืชที่มีความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและระบบนิเวศในสวนมะพร้าวด้วย 

หากคุณไม่อยากพลาดข่าวคอมพิวเตอร์ และข่าวสารเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น ทำความสะอาดรองเท้า ด้วยเครื่องมือฆ่าเชื้อพื้นรองเท้าที่เรียกว่า “เครื่องก้าวสะอาด” อย่าลืมติดตามกันได้ที่ mambodocman.com