ในอนาคตประเทศไทยของเราจะมี “สัญญาณ 5G” หรือไม่?

สัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งสำคัญมากที่คนทั่วโลกนั้นต้องใช้กันไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล การดำเนินธุรกิจ หรือแม้กระทั่งการสร้างรากฐานธุรกิจภายในประเทศและนอกประเทศต่างต้องใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวแปรในการขับเคลื่อนทั้งนั้น ดังนั้นการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั้นก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศและตอบสนองต่อความต้องการของคนในประเทศที่มีต่อเทคโนโลยีด้วย แต่ประเทศไทยจะมีสัญญาณที่จะมี “สัญญาณ 5G” หรือไม่

“สัญญาณ 5G” ในอนาคต

สัญญาณ 5G

ในปัจจุบันนั้นประเทศไทยมีสัญญาณโทรศัพท์ที่ให้ความเร็วได้สูงสุดเพียงแค่ 4G เท่านั้น ที่สามารถใช้ได้ทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือชนบท ในอนาคตคนไทยหลายคนที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็น Smartphone หรือ laptop ความต้องการทางด้านใช้อินเทอร์เน็ตก็จะมีสูงขึ้น แล้วเพื่อตอบรับต่อความต้องการของคนไทยในประเทศตอนนี้ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ สนช. ได้ปรึกษาหารือกับบริษัท Huawei เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณเครือข่ายสัญญาณ 5G ที่จะนำมาใช้ในอนาคต โดยจัดการอบรมเกี่ยวกับสัญญาณโทรศัพท์ 5G เชิงลึก และ โครงการรัฐวิสหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยีเชิงลึก 5G

สัญญาณ 5G

 ถ้าหากเป็นจริงการนำสัญญาณ 5G มาใช้ในประเทศไทยจะทำให้เกิดผลดีอย่างมากทั้งทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านอาชีพ สัญญาณ 5G เป็นแนวทางที่จะทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆมากมาย รวมทั้งทางด้านการโรงแรมและทางแพทย์ เนื่องจากในปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีนั้นมีความก้าวล้ำนำสมัยมากขึ้นการที่จะนำ 5g มาใช้ในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี

นอกจากจะขยายฐานเศรษฐกิจได้แล้วทำให้ผู้คนในประเทศมีรายได้มากขึ้นอีกด้วย แต่ด้วยเป็นสัญญาณแบบใหม่ที่ประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อน การศึกษาค้นคว้าถือเป็นสิ่งจำเป็น และคาดว่าคงไม่ได้มีสัญญาณ 5G ที่สามารถใช้ได้ทั่วประเทศไทยในช่วงแรกๆที่นำเข้ามาอย่างแน่นอน ซึ่งสัญญาณดังกล่าวอาจจะนำมาใช้ในเมืองใหญ่ก่อนเพื่อทดลองถึงผลกระทบและผลประโยชน์ที่จะได้จากการนำสัญญาณ 5g เข้ามาใช้ และถ้าหากมีผลประโยชน์มากกว่าไม่แน่เครือข่ายโทรศัพท์ ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Dtac Truemove H  AIS  ก็อาจจะนำสัญญาณ 5g มาบริการกับลูกค้าก็ได้

ไม่ว่าอย่างไรการที่เรามีเทคโนโลยีใหม่ๆใช้ก็เป็นประโยชน์ต่อเราทั้งสิ้นยิ่งในโลกนี้เป็นโลกโลกาภิวัตน์เทคโนโลยีนั้นเข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตของเรามากจนกระทั่งเราไม่สามารถขาดมันได้ในชีวิตประจำวันของเรา อนาคตของ 5G จะเป็นอย่างไรก็ต้องมาติดตามดูกันอย่างใกล้ชิด

หากคุณไม่อยากพลาดข่าวคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่ช่วยเสริม สร้างกำลังใจ ก่อนกลับไปทำงานในยุค covid-19 อย่าลืมติดตามกันได้ที่ mambodocman.com