ฟาร์มแม่นยำ แอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยเหลือการเกษตรของไทย

ด้วยความที่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ของผู้คนที่เรียกได้ว่าในทุก ๆ ด้านเลยทีเดียว ทำให้การใช้ชีวิตและการทำงานของผู้คนมีความสะดวกง่ายดายมากยิ่งขึ้น ซึ่งในด้านการเกษตรเองก็ได้รับความช่วยเหลือจากเทคโนโลยียุคปัจจุบันด้วยเช่นกัน ฟาร์มแม่นยำ แอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยเหลือการเกษตรของไทย

ฟาร์มแม่นยำ

ฟาร์มแม่นยำคือแอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยเหลือการเกษตรของไทย เป็นแอพพลิเคชั่นจากบริษัทสตาร์ทอัพของไทย รีคัลท์ สตาร์ตอัพที่ช่วยชาวเกษตรทั้งหลายได้เชื่อมต่อกับตลาดออนไลน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าเกี่ยวกับการเกษตร ราคาอัพเดตในการรับซื้อ ข่าวคราวเกี่ยวกับการเกษตรทั้งหลาย วิธีในการเพาะปลูกพืช การช็อปปิ้งออนไลน์ต่าง ๆ รวมไปถึงการพยากรณ์อากาศในแต่ละวันเพื่อให้ชาวเกษตรทั้งหลายสามารถจัดการเวลาและกิจกรมในแต่ละวันได้

ฟาร์มแม่นยำ

ซึ่งแอพพลิเคชั่นแบบนี้ของทางต่างประเทศมีมาก่อนเราแล้วเรียกว่า Farm Graze เป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรเช่นเดียวกัน แต่เน้นไปที่การคำนวณว่าในฟาร์มของคุณที่หญ้าจำนวนเท่าไหร่ เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละวันหรือไม่ ต้องปลูกอะไรเพิ่มไหม เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยในการคำนวณประมวลผลออกมาทำให้เจ้าของฟาร์มประหยัดเวลาและสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับหญ้าในฟาร์มได้อย่างมีระบบมากยิ่งขึ้นนั่นเอง แม้ในไทยจะยังไม่มีแอพพลิเคชั่นที่ช่วยคิดคำนวณเกี่ยวกับการปลูกพืชเหมือนอย่างเมืองนอกแต่แอพพลิเคชั่น ฟาร์มแม่นยำ ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเกษตรมากขึ้นนั่นเอง

ทั้งนี้ฟาร์มแม่นยำ แอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยเหลือการเกษตรของไทย เป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากดีแทคและมูลนิธิรักบ้าน เพื่อช่วยให้ชาวเกษตรทั้งหลายได้เข้าถึงระบบการค้าขายออนไลน์มากขึ้นนั่นเอง ซึ่งคาดว่าสิ่งนี้จะช่วยให้การเกษตรรุ่นใหม่มีความเติบโตทางด้านการตลาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยเพื่อยอดขายและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทาง

ฟาร์มแม่นยำ

นอกจากแอพพลิเคชั่นฟาร์มแม่นยำ แล้วยังมีแอพพลิเคชั่น Farm Kaidee อีกด้วยที่ช่วยรวมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายในตลาดเกษตรกรรมที่มี เกษตรกร กลุ่มพ่อค้าคน และผู้บริโภค ซึ่งทั้งสามส่วนนี้สามารถเข้าถึงแอพพลิเคชั่น Farm Kaidee เพื่อทำการพูดคุยและซื้อขายสินค้าทางด้านการเกษตรแบบออนไลน์ได้ นอกจากผลผลิตที่เจ้าของฟาร์มสามารถนำมาขายได้โดยตรงแล้ว ทางด้านเจ้าของฟาร์มเองก็สามารถซื้อของที่จำเป็นเกี่ยวกับการเกษตรทั้งปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นรถไถนา ไปจนถึงถังอเนกประสงค์ผ่านทางแอพพลิเคชั่นนี้ได้ด้วยเช่นกัน 

ต้องบอกเลยว่าฟาร์มแม่นยำ แอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยเหลือการเกษตรของไทย เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการค้าขายทางการเกษตรเท่านั้น เพราะในอนาคตเทคโนโลยีจะยิ่งก้าวไกลและเชื่อมโยงธุรกิจต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อความสะดวกสบายของผู้คนยุคใหม่

หากคุณไม่อยากพลาดข่าวคอมพิวเตอร์ และGrab Food, Line Man และ foodpanda ใครยืนหนึ่งใน ตลาดเดลิเวอรี่ ? อย่าลืมติดตามกันได้ที่ mambodocman.com