หุ่นยนต์ภายในคลังสินค้าของ Amazon มีส่วนทำให้การบาดเจ็บของพนักงานเพิ่มขึ้น

สำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศสหรัฐอเมริกาได้รายงานการบาดเจ็บของพนักงานที่ทำงานในคลังสินค้าของ Amazon พบว่า มีการบาดเจ็บของพนักงานที่ทำงานร่วมกับหุ่นยนต์มากกว่าคลังสินค้าที่ไม่มีหุ่นยนต์ทำงานถึง 50% โดยเมื่อปี 2019 มีผู้บาดเจ็บถึง 14,000 ราย ที่ต้องหยุดงาน และมีอัตราการบาดเจ็บโดยรวมสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมเกือบสองเท่า ทั้งนี้คลังสินค้าบางแห่งมีรายงานการบาดเจ็บมากถึงห้าเท่าของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม โดยวัดจากการบาดเจ็บสาหัสต่อคนงาน 100 คน

Amazon

พนักงาน Amazon ที่ทำงานกับหุ่นยนต์บาดเจ็บ

ทั้งนี้มีนักข่าวได้แสดงความเห็นว่า Amazon ผู้ค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่มีการบิดเบือนความจริงที่ช่วยให้บริษัทปิดบังวิกฤตด้านความปลอดภัยที่เกิดมาขึ้นภายในคลังสินค้าของตัวเอง รวมทั้งมีการทำให้ประชาชนและฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกาเข้าใจผิดเป็นอย่างมากในตัวเลขของการรักษาความปลอดภัยที่เกิดขึ้น ในขณะที่พนักงานในคลังสินค้าได้กล่าวว่าการทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ในคลังสินค้าเปรียบเสมือนถูกกักขังให้ทำงานอยู่โซนของตัวเองเท่านั้น และต้องยื่นทำงานนิ่งๆ กับงานที่ซ้ำซากจำเจ นอกจากนี้แล้วหุ่นยนต์ยังสามารถทำงานได้อย่างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถทำงานได้ตามความคาดหวังในการผลิตได้ดีกว่ามนุษย์ โดยที่จะเห็นได้จากคลังสินค้าที่มีหุ่นยนต์ทำงานนั้น สามารถจัดการสินค้าได้เพิ่มขึ้นจาก 100 รายการ เป็น 400 รายการต่อชั่วโมง

Amazon

ในขณะที่ Amazon ได้กล่าวว่านักข่าวกำลังตีความข้อมูลที่ได้รับมาผิดพลาด และเอกสารที่นักข่าวเห็นนั้นก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งที่จริงแล้ว Amazon ได้ให้ความสำคัญอย่างลึกซื้งกับความปลอดภัยของพนักงานทุกคนของเรา พร้อมกับกล่าวเพิ่มเติมว่าอัตราการบาดเจ็บในรายงานที่สำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของสหรัฐอเมริกาใช้นั้น ไม่ใช่ตัวชี้วัดสำหรับการบาดเจ็บสาหัสจากการทำงาน ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานอย่างเต็มที่ เนื่องจาก Amazon ได้มีการปรับปรุงระบบความปลอดภัยเมื่อมีการนำหุ่นยนต์มาทำงานร่วมกับมนุษย์ในคลังสินค้า และพบว่าการบาดเจ็บในคลังสินค้ามีจำนวนลดลงเมื่อนำหุ่นยนต์มาใช้ในการทำงาน อีกทั้งช่วงสองปีที่ผ่านมาบริษัทได้ใช้เงินไปแล้วประมาณ 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,700 ล้านบาท ในการปรับปรุงความปลอดภัยในคลังสินค้า และได้มีการเรียนรู้และปรับปรุงขั้นตอนด้านความปลอดภัยอย่างตลอดเวลา

หากคุณไม่อยากพลาดข่าวคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทางการเกษตร ที่มาแบบล้ำๆ จนตามแทบไม่ทันกันเลย อย่าลืมติดตามกันได้ที่ mambodocman.com