ซอฟต์แวร์ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในช่วง ทำงานจากที่บ้าน

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กระจายไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในทวีปยุโรป และมาตรการที่นำมาใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว คือ การสร้างระยะห่างทางสังคมหรือลดการติดต่อระหว่างกันให้มากที่สุด ซึ่งทำให้หลายองค์กรอนุญาตให้พนักงาน ทำงานจากที่บ้าน หรือ Work From Home นั่นเอง ดังนั้นการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่นขึ้นมาเพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็มาพร้อมกับความกังวลของพนักงานในเรื่องความเป็นส่วนตัวด้วยเช่นกัน ในส่วนที่เกี่ยวกับขอบเขตของบริษัทในการติดตามการทำงานของพนักงานในช่วงการแพร่ระบาดดังกล่าว

ทำงานจากที่บ้าน

ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่ ทำงานจากที่บ้าน

ทั้งนี้ตัวอย่างของแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการติดตามประสิทธิภาพของพนักงาน เช่น StaffCop, Teramind, Hubstaff, CleverControl และ Time Doctor ที่บางแอพพลิเคชั่นก็เป็นการติดตามการทำงานของพนักงานแบบเรียลไทม์ ที่มีความสามารถในการจับภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ของพนักงานระหว่างเวลาทำงาน

อีกทั้งยังสามารถบันทึกการกดแป้นพิมพ์และบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ของพนักงานที่ทำงานจากที่บ้านได้ นอกจากนี้แล้วบริษัทสามารถติดตั้งเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์การติดตามประสิทธิภาพการทำงานโดยที่พนักงานก็ไม่ทราบเช่นกัน

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเมืองและเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยเลสเตอร์ ประเทศอังกฤษได้ให้ความเห็นว่าการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานนั้น ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่แต่อย่างใด โดยจะเห็นได้จากมีการสำรวจตั้งแต่ปี 2550 ในการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ซึ่งผลสำรวจพบว่า มีนายจ้าง 66% ที่ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ตของพนักงานในเวลาทำงาน อีก 45% ตรวจสอบเนื้อหาและเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์ และมีนายจ้าง 43% ที่ตรวจสอบการไฟล์ข้อมูลที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์ของพนักงาน ตลอดจนอีก 10% ที่ตรวจสอบการใช้โซเชียลมีเดียของพนักงานด้วยเช่นกัน

ทำงานจากที่บ้าน

ในขณะที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่มีการใช้ซอฟต์แวร์ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้ให้ความเห็นว่า ปัจจุบันซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ที่ใช้ติดตามการทำงานของพนักงาน อย่างเช่น Workplace Analytics ของ Microsoft

รวมทั้ง Work Insights และ G Suite ที่เป็นแอพพลิเคชั่นของ Google ที่นอกจากจะเป็นการติดตามการทำงานแล้ว ยังสามารถให้ข้อมูลในเชิงลึกที่สามารถนำมาวิเคราะห์ถึงความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน ความสนใจของพนักงาน หรือสิ่งที่พนักงานต้องการจากองค์กร ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในพัฒนาพนักงานขององค์กรให้สอดคล้องกับความสนใจของพนักงานได้อย่างแท้จริง 

หากคุณไม่อยากพลาดข่าวคอมพิวเตอร์ และการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีสุดล้ำ ที่จะเปลี่ยนให้สะดวกได้แบบเหนือคาดหมาย อย่าลืมติดตามกันได้ที่ mambodocman.com