พัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์โลกสู่การสร้างสรรค์เทคโนโลยีทาง การแพทย์

ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้มนุษย์เรามีเทคโนโลยีใช้กันอยู่ในทุกวันนี้สาเหตุหลัก ๆ ก็คือเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์เรานั่นเอง เดิมทีหลายคนคิดว่าเทคโนโลยีคือสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ ให้มนุษย์สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งจริง ๆ ก็ไม่ผิด แต่ความจริงที่ลึกกว่านั้นอีกต้องย้อนกลับไปในยุคก่อนที่จะมีคนคิดค้นคำว่าเทคโนโลยีขึ้นมาอีก ว่าสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์ใช้สมองและสองมือคิดค้นมานั้นก็เพื่อความอยู่รอดทั้งสิ้น หากไม่มีสิ่งเหล่านี้เผ่าพันธุ์มนุษย์ก็อาจจะต้องสูญพันธุ์ไปแล้วก็ได้นั่นเอง โดยเฉพาะในเรื่องของ การแพทย์ ที่มนุษย์จำเป็นที่จะต้องมีวิชาเอาไว้เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ให้สามารถอยู่รอดได้ พัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์โลกสู่การสร้างสรรค์เทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีกับ การแพทย์ […]

Read More →