5 ขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูล “อิเล็กทรอนิกส์” มีอะไรบ้าง?

เมื่อเข้าสู่ยุคอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 1940 จนถึงปัจจุบันวิธีการบันทึกข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ก็แตกต่างไปจากเดิม จากการที่ต้องใช้มนุษย์ในการส่งข้อมูลก็กลายเป็นการพึ่งพาระบบการทำงานของอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เราตามทันการใช้งานของระบบอิเล็กทรอนิกส์มาดูกันหน่อยว่า 5 ขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ มีอะไรบ้าง ขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูล “อิเล็กทรอนิกส์” 1. Data storage device – ขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ […]

Read More →