ซอฟต์แวร์ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในช่วง ทำงานจากที่บ้าน

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กระจายไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในทวีปยุโรป และมาตรการที่นำมาใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว คือ การสร้างระยะห่างทางสังคมหรือลดการติดต่อระหว่างกันให้มากที่สุด ซึ่งทำให้หลายองค์กรอนุญาตให้พนักงาน ทำงานจากที่บ้าน หรือ Work From Home นั่นเอง ดังนั้นการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่นขึ้นมาเพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็มาพร้อมกับความกังวลของพนักงานในเรื่องความเป็นส่วนตัวด้วยเช่นกัน ในส่วนที่เกี่ยวกับขอบเขตของบริษัทในการติดตามการทำงานของพนักงานในช่วงการแพร่ระบาดดังกล่าว ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่ ทำงานจากที่บ้าน ทั้งนี้ตัวอย่างของแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการติดตามประสิทธิภาพของพนักงาน […]

Read More →