หุ่นยนต์ภายในคลังสินค้าของ Amazon มีส่วนทำให้การบาดเจ็บของพนักงานเพิ่มขึ้น

สำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศสหรัฐอเมริกาได้รายงานการบาดเจ็บของพนักงานที่ทำงานในคลังสินค้าของ Amazon พบว่า มีการบาดเจ็บของพนักงานที่ทำงานร่วมกับหุ่นยนต์มากกว่าคลังสินค้าที่ไม่มีหุ่นยนต์ทำงานถึง 50% โดยเมื่อปี 2019 มีผู้บาดเจ็บถึง 14,000 ราย ที่ต้องหยุดงาน และมีอัตราการบาดเจ็บโดยรวมสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมเกือบสองเท่า ทั้งนี้คลังสินค้าบางแห่งมีรายงานการบาดเจ็บมากถึงห้าเท่าของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม โดยวัดจากการบาดเจ็บสาหัสต่อคนงาน 100 คน พนักงาน Amazon ที่ทำงานกับหุ่นยนต์บาดเจ็บ […]

Read More →