มาพบกับเทคโนโลยีใหม่กับนวัตกรรม “รถยนต์ไร้คนขับ” แห่งปี 2020

ยานพาหนะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนสามารถเดินทางไปที่ต่าง ๆ ได้โดยง่าย แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าผู้ที่จะขับขี่ยานพาหนะได้ต้องเรียนรู้วิธีการขับขี่เสียก่อนที่จะใช้งานได้ ทำให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่พิการทางสายตาไม่สามารถขับขี่ได้ด้วยต้นเอง นอกจากนี้การขับรถก็ถือเป็นการใช้พลังงานอย่างมากด้วยเช่นกันทำให้หลายคนตัดสินใจที่จะไม่ขับขี่ด้วยตนเองแต่เลือกใช้รถโดยสารสาธารณะแทน ทว่าเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการคิดค้นเทคโนโลยีในการขับขี่แบบใหม่ที่สามารถขับเคลื่อนรถยนต์ได้โดยที่ไม่ต้องมีคนขับ เทคโนโลยีใหม่ นวัตกรรม รถยนต์ไร้คนขับ แห่งปี 2020   เทคโนโลยี รถยนต์ไร้คนขับ เทคโนโลยีใหม่ นวัตกรรมรถยนต์ไร้คนขับแห่งปี 2020 เป็นเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ขยายขีดจำกัดในการขับขี่รถยนต์ […]

Read More →