Serotonin ระบบ AI ที่ช่วยในการศึกษาการใช้ยาทางจิตเวชและการนอนหลับได้

Serotonin ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยสมองของ NIH ผ่านโครงการ Advancing Innovative Neurotechnologies ซึ่งเป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายในการปฎิวัติความเข้าใจเกี่ยวกับสมองของมนุษย์ ทั้งที่มีสุขภาพที่ดีและที่มีโรคประจำตัว มาทำความรู้จักกับ Serotonin กันเถอะ หลักการของSerotoninจะเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ตรวจจับระดับของสารเซโรโทนินที่อยู่ในสมองอย่างละเอียดแบบเรียลไทม์ในระหว่างการนอนหลับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด รวมทั้งใช้ทดสอบประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของยาจิตเวชที่ได้รับการพัฒนาออกมาใช้ใหม่กับผู้ป่วยด้วย นอกจากนี้Serotoninที่ได้รับการพัฒนาในครั้งนี้ จะเป็นเครื่องมือชิ้นใหม่ที่จะช่วยตรวจสอบการแพร่กระจายของสารเซโรโทนินในสมองที่ให้ผลลัพธ์ที่มีความเที่ยงตรงได้มากกว่าวิธีในปัจจุบันที่เป็นการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของการส่งสัญญาณเซโรโทนินในวงกว้างเท่านั้น แต่ Serotonin ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่เป็นการใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมชั้นสูง […]

Read More →