ระบบ Cloud กำลังจะกลายเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนภายหลังการระบาดของโควิด-19

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ระบบการทำงานของหน่วยงานต่างๆต้องปรับปรุงเพื่อสร้างระยะห่างทางสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนั้นมาตรการหนึ่งที่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย คือการให้พนักงานบางส่วนทำงานจากที่บ้าน และนั่นจึงทำให้ภาคธุรกิจต่างๆ ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นกว่าเดิม และกลายเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้บริษัทต่างๆสามารถจัดการและป้องกันการหยุดชะงักทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่ได้มีการลงทุนใน ระบบ Cloud ไปแล้วนั้น ช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นถือได้ว่าระบบ Cloudที่ลงทุนไปนั้นสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างมาก  ระบบ Cloud ธุรกิจที่น่าลงทุนหลังการระบาดของโควิด-19 บริษัทวิจัยทางเทคโนโลยีชื่อดังอย่าง Gartner […]

Read More →