สหภาพยุโรปประกาศใช้กฎหมายใหม่สำหรับควบคุม การให้บริการทางดิจิทัล

สหภาพยุโรปประกาศใช้ Digital Services and Digital Markets Acts ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่สำหรับควบคุม การให้บริการทางดิจิทัล และถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบ 20 ปี โดยเฉพาะจะเน้นไปในเรื่องของการแข่งขันทางการตลาด และการสร้างแพลตฟอร์มที่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ผู้ใช้งานแสดงผ่านแพลตฟอร์มของแต่ละบริษัท นอกจากนี้สหภาพยุโรปจะกำหนดค่าปรับกรณีที่บริษัทผู้พัฒนาแพลตฟอร์มไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดใหม่ดังกล่าว ทั้งนี้กฎหมายใหม่สำหรับควบคุมการให้บริการทางดิจิทัลฉบับนี้ ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการการแข่งขันทางการตลาดของสหภาพยุโรป พร้อมทั้งยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจและการเมืองของบริษัทผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบางบริษัทไม่ควรมีอำนาจในการกำหนดอนาคตของประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรป […]

Read More →