ญี่ปุ่นไม่หยุดพัฒนาเริ่มทดลอง “หุ่นยนต์จิงโจ้” เพื่อนำมาใช้ประโยชน์แทนมนุษย์

ในช่วงปัจจุบันที่การใช้ชีวิตประจำวันจำเป็นต้องเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมทำให้เกิด หุ่นยนต์จิงโจ้ ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในรูปแบบ social distancing เพื่อให้ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตที่ง่ายขึ้น ซึ่งทางประเทศ ญี่ปุ่น ก็ได้เริ่มการคิดค้นโปรเจ็คในการสร้างหุ่นยนต์ที่มีความสามารถคล้ายมนุษย์เพื่อทำเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ เพื่อ ทดแทนแรงงานมนุษย์ ที่สูงอายุที่ใกล้จะเกษียณจากการทำงานแต่ยังไม่มีผู้ใดมาทดแทนตำแหน่งนั้นได้ และการหลีกเลี่ยงที่จะสัมผัสตัวกันเพื่อจะลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid19 ได้อีกด้วย ดังนั้น จึงเป็นโปรเจ็คสำคัญอีกหนึ่งการทดลองของโลกที่น่าจับตามองอย่างมาก การเริ่มต้นความคิดในการสร้างและการทดลองเบื้องต้น เรียกว่าเป็นโปรเจ็คที่มีความน่าสนใจอย่างมาก […]

Read More →