Apple สั่งชิพ A15 Bionic เป็นจำนวนมากสำหรับ iPhone 13

Apple สั่งชิพ A15 Bionic เป็นจำนวนมากสำหรับ iPhone 13

เมื่อทาง Apple รับรู้ว่า มีความต้องการของ iPhone 13 อย่างมากในตลาดก็ทำให้ Apple สั่งชิพ A15 Bionic เพิ่มเติมในระหว่างการผลิตไปแล้ว ซึ่งนับว่าเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมถึง 20% หากนำไปเทียบกับ iPhone 12  ประจำปี 2020 […]

Read More →

5 ขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูล “อิเล็กทรอนิกส์” มีอะไรบ้าง?

เมื่อเข้าสู่ยุคอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 1940 จนถึงปัจจุบันวิธีการบันทึกข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ก็แตกต่างไปจากเดิม จากการที่ต้องใช้มนุษย์ในการส่งข้อมูลก็กลายเป็นการพึ่งพาระบบการทำงานของอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เราตามทันการใช้งานของระบบอิเล็กทรอนิกส์มาดูกันหน่อยว่า 5 ขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ มีอะไรบ้าง ขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูล “อิเล็กทรอนิกส์” 1. Data storage device – ขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ […]

Read More →