เทคโนโลยีทางการเกษตร ที่มาแบบล้ำๆ จนตามแทบไม่ทันกันเลย

ปัจจุบันในยุคที่การใช้ชีวิตประจำวันมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม หรือเรียกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการประกอบอาชีพควบคู่กันไปเพื่อจะลดต้นทุนในระยะยาว ถือเป็นแนวความคิดที่ไม่ได้ใหม่อะไร เพียงแต่การจะพัฒนาวิวัฒนาการต่างๆมันต้องใช้เวลา แต่ถึงอย่างไรเทคโนโลยีต่างๆก็พร้อมจะให้มนุษย์อย่างเราๆวิ่งตาม และก้าวกระโดดตามไปให้ทันนั่นเอง และหนึ่งในนั้นก็คือ เทคโนโลยีทางการเกษตร นั่นเอง เทคโนโลยีทางการเกษตร หุ่นยนต์ทำไร่ (Robotic Farming) เป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยแบ่งเบางานต่างๆให้กับชาวเกษตรได้ ตามที่เราเคยพูดกันว่า หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน ต่อไปภายหน้า ชาวนา […]

Read More →