เทคโนโลยี ไฮเทคนอกโลก ที่จะทำให้การทำงานของนักบินอวกาศปลอดภัยที่สุด

การสำรวจโลกของเราเป็นเรื่องที่ง่ายไปเสียแล้ว และไนทุกวันนี้ นักวิจัยและนักค้นคว้าอวกาศ ได้ทำการศึกษาสิ่งต่างๆนอกโลก และการค้นหาข้อมูลต่างๆ จนอาจเกิดอันตรายจากสิ่งที่เรามองไม่เห็น โดยเฉพาะรังสี รวมทั้งการสื่อสารที่จะต้องติดต่อกันตลอดเวลาสำหรับเทคโนโลยี ไฮเทคนอกโลก ทำให้ภารกิจนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ มันจะมีอะไรบ้าง เทคโนโลยี ไฮเทคนอกโลก ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยเป็นหลัก เริ่มต้นด้วยการที่เราออกไปยังนอกโลก ก็จะพบกับแสงที่อันตราย รวมทั้งรังสีต่างๆมากมาย การคิดค้นอุปกรณ์เทคโนโลยีไฮเทคนอกโลกซึ่งเป็น ระบบป้องกันรังสีอันตราย […]

Read More →

เทคโนโลยีนอกโลก ที่ก้าวหน้าไปอีกขั้นกับการลดความสูญเสีย และปลอดภัย

เมื่อการวิจัยหรือการสำรวจบนโลกถึงขีดจำกัดทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่นอกโลกกำลังเป็นเป้าหมายสำหรับมวลมนุษยชาติที่จะค้นหาแหล่งพลังงานหรือทรัพยากรต่างๆเป็นสิ่งทดแทนในอนาคต ปัจจุบัน  เทคโนโลยีนอกโลก ได้ถูกพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนปกติบนโลกของเรา และเทคโนโลยีที่สามารถทำงานแทน ก็ได้ถูกออกแบบเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์ ที่จะใช้หุ่นยนต์เป็นเครื่องมือส่วนเราก็เป็นผู้สั่งการ เทคโนโลยีนอกโลก ที่พัฒนาไปอีกขั้น เทคโนโลยีนอกโลกกับการสร้างแรงโน้มถ่วงจำลอง หลายๆครั้งที่นักบินอวกาศเดินทางยังสถานีอวกาศนานาชาติเป็นเวลานานนับเดือนและนับปีโดยเมื่อกลับมาถึงพื้นโลกอีกครั้ง พวกเขาอยู่ในสภาพที่ไม่แข็งแรง สิ่งที่ต้องทำนั่นคือการฝืนยืนให้ได้ เพราะสภาพแวดล้อมที่ไร้แรงโน้มถ่วง เป็นเวลายาวนานนั้น จะส่งผลให้ร่างกายสูญเสียมวลกระดูก กล้ามเนื้อฝ่อและหดลง เพราะไม่ได้ใช้แรงเยอะ เหมือนกับผู้ป่วยที่ติดเตียงนั่นเอง […]

Read More →