WallyHome Water เปรียบเสมือนช่างประปาประจำบ้าน

WallyHome Water เปรียบเสมือนช่างประปาประจำบ้าน

ในยุคที่เงินทองเป็นของหายาก และที่สำคัญในช่วงโควิดระบาดหนักประชาชนส่วนมากต้องพักอยู่ที่บ้านตลอดเวลา ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นทั้งค่าน้ำค่าไฟ เมื่อสิ้นเดือนก็เกิดความสงสัยว่าทำไมค่าน้ำค่าไฟจึงพุ่งสูงนัก นี่จึงเป็นจุดกำเนิดของ WallyHome Water ช่างประปาประจำบ้าน เทคโนโลยีที่ถูกสร้างมาเพื่อตรวจวัดปริมานการใช้น้ำและตรวจสอบการทำงานของน้ำ ทำให้เราสามารถควบคุมปริมานการใช้น้ำและซ่อมแซมส่วนที่ทำให้ต้องศูนย์เสียไปโดยใช่เหตุ WallyHome Water เครื่องมือตรวจการทำงานของน้ำ WallyHome Water คือเครื่องมือตรวจสอบการทำงานของน้ำ โดยเจ้าเครื่องนี้สามารถบอกได้ว่าแต่ละวัดคุณใช้น้ำไปปริมาณเท่าไหร่ และน้ำใช้ไปกับส่วนไหนของบ้านบ้าง เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ […]

Read More →

เผยโฉม เทคโนโลยีใหม่ ที่กำลังจะเริ่มใช้ในอนาคตอันใกล้นี้!

ใกล้จะหมดปี 2020 กันแล้วมาอัพเดต เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่กำลังจะมีการผลิตหรือกำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนากันเสียหน่อยดีกว่า เชื่อว่าบางเทคโนโลยีหลายคนอาจจะรู้จักกันมาแล้วแต่บางอย่างก็ยังไม่รู้จักกัน ดังนั้นมาดูอัพเดตเทคโนโลยีใหม่ ๆ กันดีกว่า เผยโฉมเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังจะเริ่มใช้ในอนาคตอันใกล้นี้! แนะนำ เทคโนโลยีใหม่ ที่พวกเรากำลังจะได้ใช้กัน Perovskite Solar Cell – เผยโฉมเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังจะเริ่มใช้ในอนาคตอันใกล้นี้! […]

Read More →

อีกขั้นของเทคโนโลยีใหม่ “Oura Ring” ที่สามารตรวจพบโรคต่างๆ ได้ล่วงหน้า

ช่วงของสถานการณ์ในปัจจุบันที่ได้เกิดการแพร่พันธ์ของ Covid19 ทำให้เกิดเทคโนโลยีอย่าง Oura Ring ขึ้นมา ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ทำงานอย่างไรและมีประโยชน์ในการใช้งานยังไง โดยหลายคนอาจจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตากับเหล่านาฬิกาดิจิตอลที่สามารถตรวจวัดคลื่นหัวใจและพลังงานที่ใช้ไปในแต่ล่ะวัน ซึ่งจะเปลี่ยนจากนาฬิกาให้เป็นแหวนแทนที่จะมีความสามารถมากมายในการตรวจสมรรถภาพของร่างกายว่ามีค่าตรงตามมาตรฐานหรือไม่และนอกจากนี้ยังสามารถตรวจวัดเชื้อไวรัส Covid19 ได้อีกด้วย ประโยชน์ของเจ้าอุปกรณ์ Oura Ring  แน่นอนว่าต้องมีหลายคนที่สงสัยว่าอุปกรณ์อย่าง Oura Ring  มีความสามารถและมีประโยชน์ในการใช้งานจริงอย่างไร ซึ่งต้องบอกก่อนว่าอุปกรณ์ได้ถูกคิดค้นขึ้นมาจากนักจัยของประเทศ […]

Read More →