Google อัปเดตDoodle ในเว็บไซต์เป็นวิดีโอเกม 8 Bit

Google อัปเดตDoodle ในเว็บไซต์เป็นวิดีโอเกม 8 Bit

การแข่งขันโอลิมปิกเกมส์เป็นการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่มีหลายชาติเข้าร่วมการแข่งขันโดยจะจัดขึ้นทุก ๆ 4 ปี และในปี 2020 การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกก็จะถูกจัดขึ้นที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น แต่ Google อัปเดตDoodle ด้วยสาเหตุของการระบาดของโรคโควิดทำให้การแข่งขันถูกเลื่อนให้มาจัดการแข่งขันในปี 2021 แทน ซึ่งการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกก็ได้เริ่มทำการแข่งขันแล้ว Google อัปเดตDoodle ที่จะพาผู้ใช้งานเข้าสู่คลิปวิดีโอสั้นๆ และเพื่อให้เข้ากับช่วงเวลาการแข่งขันโอลิมปิกเว็บไซต์ […]

Read More →