นวัตกรรมที่จะช่วยเตือนภัยสึนามึแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยี “เสาสัญญาณพยากรณ์”

ในช่วงก่อนหน้านี้ที่แต่ล่ะประเทศได้ประสบณ์พบเจอกับภัยธรรมชาติทำให้มีการคิดค้น เสาสัญญาณพยากรณ์ ขึ้นมาในหลากหลายประเทศซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและยังเตรียมการรับมือไว้ล่วงหน้าได้อีกด้วย เนื่องจากทุกอย่างล้วนไม่เกิดขึ้นโดยที่ไม่สามารถที่จะคาดการได้ว่า สึนามิและแผ่นดินไหว ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่มีความร้ายแรงสูงและการทำลายล้างที่ทำให้หลายคนได้สูญเสียคนที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับมาจำนวนมาก ทำให้ สหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาอุปกรณ์ให้มีความมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิม การรับช่วงต่อมาพัฒนาของสหรัฐอเมริกา เรียกได้ว่ามีหลายประเทศเลยทีที่เริ่มจะมีการพัฒนา เสาสัญญาณพยากรณ์ เพื่อที่จะได้ล่วงรู้และเตรียมการรองรับสถานการณ์ได้อย่างทันเวลา โดยทางนักธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยเซาธ์ ฟลอริดาใน สหรัฐอเมริกา ก็ได้คิดค้นหาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูงที่จะวิเคราะห์รูปแบบของคลื่นว่ามีอยู่ในเกณฑ์เท่าใดจึงจะอยู่ในระดับมาตรฐาน และสุดท้ายก็ได้ประสบณ์ผลสำเร็จ เมื่อทางนักวิจัยอุปกรณ์ […]

Read More →