Ransomware โจรกรรมข้อมูลโรงพยาบาลและขู่จะเผยแพร่รูปศัลยกรรมของผู้ป่วย

Ransomware ได้เข้าโจรกรรมทางไซเบอร์กับระบบงานของโรงพยาบาลในประเทศอังกฤษ และสามารถขโมยข้อมูลการทำศัลยกรรมความงามได้เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งได้มีการข่มขู่ว่าจะเผยแพร่ภาพของผู้ป่วยก่อนและหลังการทำศัลยกรรมแต่ละรายรวมถึงรายละเอียดต่างๆ ของการทำศัลยกรรมด้วย โดย Ransomware ได้โจมตีระบบของ Transform Hospital Group ที่มีการอ้างอิงว่าเป็นกลุ่มคลินิกที่เชี่ยวชาญด้านการลดน้ำหนักและการทำศัลยกรรมความงามในประเทศอังกฤษ โดยมีคลินิกในเครือข่ายจำนวน 11 แห่ง ที่ถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดเพื่อลดน้ำหนัก ขยายขนาดหน้าอก แก้ไขหัวนม และปรับแต่งเสริมจมูก […]

Read More →