เปลี่ยนหน้าต่างให้ผลิตไฟฟ้ากับการใช้ โซล่าเซลล์แบบใส

มีการพัฒนารูปแบบการใช้งานที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยขณะนี้โลกของเรากำลังเผชิญปัญหาสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆไม่ว่าโลกร้อนและการใช้ทรัพยากรมาผลิตไฟฟ้ามากขึ้นและเทคโนโลยีก็ทำให้แผงโซล่าเซลล์มีราคาถูกลงเรื่อยๆซึ่งทำให้ได้รับความนิยมมากขึ้นแต่อาจจะมีข้อจำกัดด้วยแผง โซล่าเซลล์แบบใส นั้นจะต้องยึดติดบนอาคารและมีขนาดใหญ่ โดยสามารถติดตั้งบนหลังคาของอาคารเท่านั้น ซึ่งอาจจะทำให้ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โซล่าเซลล์แบบใส ใช้แทนหน้าต่างได้โดยไม่มีผลต่อแสงทะลุผ่านกระจก การพัฒนารูปแบบโดยทำการวิจัยแผง โดยสามารถใช้แทนกระจกหน้าต่างอาคารได้โดยไม่มีผลต่อแสงที่ทะลุผ่านกระจก หลักการของการทำงานก็ตัวเนื้อกระจกจะรับและหักเหแสง ในคลื่นความถี่ที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า อย่างแสงอินฟราเรดและ ultra violet เข้าสู่แผงโซล่าเซลล์เล็กๆบางๆที่ติดตั้งอยู่ขอบกระจก โดยทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป ถือได้ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีการเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมพลังงาน และการใช้โซล่าเซลล์ให้เกิดประโยชน์อย่างมาก […]

Read More →