บริษัท Microsoft โบนัสให้กับพนักงานจำนวน 1,500$

บริษัท Microsoft โบนัสให้กับพนักงานจำนวน 1,500$

ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด บริษัทหลายบริษัททั่วโลกต้องเจอกับสถานการณ์ความยากลำบากแบบเดียวกัน หลาย ๆ บริษัทปิดตัวลง หลาย ๆ บริษัทต้องเลิกจ้างพนักงาน และอีกหลาย ๆ บริษัทก็ให้พนักงานนั้นเริ่มทำงานที่บ้านเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโลกมากขึ้น และการที่จะทำให้บริษัทนั้นยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ โดยพนักงานที่ยังคงเลือกที่จะทำงานให้กับบริษัทต่อไปต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อให้บริษัทนั้นถอดที่จะมีเงินหรือเปล่าผลกำไรได้บ้าง แบบเพื่อตอบแทนการทำหน้าที่อย่างหนักเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง บริษัทMicrosoft จึงได้จ่ายโบนัสให้กับพนักงานที่ทำงานกับบริษัทจำนวนเงิน 1,500$ บริษัท […]

Read More →