ในอนาคตประเทศไทยของเราจะมี “สัญญาณ 5G” หรือไม่?

สัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งสำคัญมากที่คนทั่วโลกนั้นต้องใช้กันไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล การดำเนินธุรกิจ หรือแม้กระทั่งการสร้างรากฐานธุรกิจภายในประเทศและนอกประเทศต่างต้องใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวแปรในการขับเคลื่อนทั้งนั้น ดังนั้นการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั้นก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศและตอบสนองต่อความต้องการของคนในประเทศที่มีต่อเทคโนโลยีด้วย แต่ประเทศไทยจะมีสัญญาณที่จะมี “สัญญาณ 5G” หรือไม่ “สัญญาณ 5G” ในอนาคต ในปัจจุบันนั้นประเทศไทยมีสัญญาณโทรศัพท์ที่ให้ความเร็วได้สูงสุดเพียงแค่ 4G เท่านั้น ที่สามารถใช้ได้ทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือชนบท ในอนาคตคนไทยหลายคนที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็น Smartphone หรือ laptop […]

Read More →