Nokia จับมือกับ British Telecom เพื่อให้บริการเครือข่าย 5G แทน Huawei

ภายหลังจากการประกาศของรัฐบาลสหราชอาณาจักรเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ที่ไม่ให้ผู้ให้บริการมือถือในสหราชอาณาจักรซื้ออุปกรณ์ Huawei 5G ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2020 เป็นต้นไป และจะต้องนำชุด5Gของบริษัทจีนทั้งหมดออกจากเครือข่ายของสหราชอาณาจักรภายใน 2570 ดังนั้นจึงทำให้ Nokia ได้เข้ามาเป็นผู้รับผลประโยชน์และดำเนินการในระบบเครือข่าย5G แทน Huawei  Nokia จับมือกับ British […]

Read More →