SAMR ตรวจสอบข้อตกลงทางธุรกิจของอาลีบาบา และ Tencent Holding

สำนักงานกำกับดูแลตลาดจีน หรือ State Administration of Market Regulation (SAMR) ได้สอบสวนข้อตกลงที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มธุรกิจอาลีบาบาและ Tencent Holdings โดยพบว่าข้อตกลงที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เกิดการผูกขาดทางการค้า จึงทำให้SAMRมีคำสั่งปรับอาลีบาบา Tencent และ Shenzhen Hive Box เป็นเงินรายละ […]

Read More →