Google Pixel ที่มีฟีเจอร์รักษาสภาพแบตเตอรี่ให้นานกว่าเดิม

GooglePixel ที่มีฟีเจอร์รักษาสภาพแบตเตอรี่ให้นานกว่าเดิม

เนื่องจากแบตเตอรี่เป็นหนึ่งส่วนสำคัญของสมาร์ทโฟน ก็ทำให้ GooglePixel ได้แอบใส่ฟีเจอร์ใหม่ที่จะสามารถป้องกันแบตเตอรี่ในตัวเครื่องไม่ให้เสื่อมสภาพโดยเร็วจนเกินไป ซึ่งมีการรายงานจาก Android Central ว่า โทรศัพท์จาก Google จะมีการใส่ฟีเจอร์เพื่อรักษาแบตเตอรี่ของเครื่องเอาไว้แล้ว โดยมันจะเปิดใช้งานแบบอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์ถูกใช้งานในสภาวะที่สุ่มเสี่ยงจะเป็นอันตรายต่อตัวเครื่อง รวมถึงยังจะมีการใช้งานที่เหมือนกับโทรศัพท์อย่าง Sony หรือ iPhone ที่ใส่ฟีเจอร์ดูแลแบตเตอรี่เอาไว้เช่นกัน GooglePixel ที่มีการทำงานคล้ายกับ […]

Read More →