ประกันภัยไซเบอร์ โครงการน้องใหม่จาก CAT และ MSIG

ด้วยความที่โลกปัจจุบันมีวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตรวมถึงการทำงานต่าง ๆ โดยเฉพาะบางบริษัทที่ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก ทั้งการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ของตัวเองไว้ใช้ในบริษัท การทำงานกับ AI หรือระบบอื่น ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงหากข้อมูลสูญหายไปหรือการถูกมือดีแฮคข้อมูลไป จากปัญหาจุดนี้ทำให้สองบริษัทใหญ่ได้จับมือกันและดำเนินการในการสร้าง ประกันภัยไซเบอร์ โครงการใหม่จาก CAT และ MSIG ที่น่าจะแล้วเสร็จและออกมาดำเนินการให้เจ้าของบริษัทได้เข้ามาใช้ในอนาคตอันใกล้ ประกันภัยไซเบอร์ โครงการใหม่จาก […]

Read More →