เปิดประสบการณ์ใหม่! เราสามารถหางานได้ง่ายๆด้วย “Line Jobs”

เนื่องจากปัจจุบันต้องยอมรับเลยว่าเทคโนโลยีได้เข้ามีบทบาทต่อคนในสังคมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการหางาน การประกอบอาชีพเสริมต่าง ๆ ล้วนแต่ผ่านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทั้งสิ้น ด้วยแอพพลิเคชั่น Line เป็นที่รู้จักในบุคคลทุกระดับและช่วงอายุและความปลอดภัยของ Line อยู่ในระดับสูงมากส่งผลให้บุคคลส่วนมากเน้นการสนทนากันผ่าน Line มากกว่าแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ดังนั้น Line จึงได้พัฒนาระบบการทำงานของแอพพลิเคชั่นให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น ผ่านโปรแกรมที่มีชื่อว่า Line Jobs […]

Read More →