Mudge แฮกเกอร์ชื่อดังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย

Peiter Zatko อดีตนักวิจัยด้านความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และเคยเป็นทีมงานของ Google ที่ปัจจุบันเป็นแฮกเกอร์ที่มีคนรู้จักอย่างแพร่หลายในชื่อ Mudge ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก Twitter ให้เป็นหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจะมีอำนาจหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในนหน่วยงาน การปรับปรุงแนวปฏิบัติงาน และการให้คำแนะนำเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับระบบงานของ Twitter รู้จักกันไหม? “Mudge” แฮกเกอร์ชื่อดังบนโลกออนไลน์ ทั้งนี้ Peiter Zatko […]

Read More →